Kundtjänst

Kundtjänsten är av avgörande betydelse i vår strävan efter att möta kundernas tillfredsställelse vad gäller service.

Vi lägger särskild vikt vid vår kundtjänst eftersom den utgör det verkligaste och mest effektiva medlet för att skapa större mervärde åt våra produkter.

Kundtjänst är den sista processen i cykeln. Med denna säkerställer vi steget mot högre kvalitet. Vi får möjlighet att höra kundernas åsikter, att identifiera möjligheter till förbättringar och att utvärdera våra produkter och processer. Med vår 10-års produktgaranti, och vårt förhållningssätt där vi ställer krav på oss själva, kan Silestone-användare och -kunder få en förståelse för varför marknadsledaren alltid är den första med att anpassa sig och utvecklas.