Hållbarhet

Vårt miljöengagemang sträcker sig långt bortom bara ord.

Cosentino tar aktiv del i miljöskydd, inte bara genom att tillverka alltmer miljövänliga produkter, men också genom ett åtagande i att delta i projekt för att förbättra livskvaliteten för sina anställda, för att främja utbildning och för att stödja det civila samhällets många initiativ.

Vi är fast beslutna att skapa en bättre värld från området hållbar arkitektur och konstruktion genom att erbjuda prisvärda produkter i ständig utveckling som förbättrar energieffektiviteten utan att kompromissa med rummens skönhet.