Bakteriehämmande skydd

Silestone är det enda varumärke som innehåller en unik bakteriostatiskt formel utvecklad av Cosentino och som är baserad på användningen av den senaste generationens silverjoner för att hämma spridning av bakterier. Med denna formel erbjuder Silestone ytor för kök och badrum ett mervärdesskydd.

Kontrollera tillgänglighet för bakteriostatisk skydd i avsnittet Färger.

BBAKTERIOSTATISKT SKYDD Vår teknik bygger på silverjoner

Silestone är det enda varumärket som innehåller en unik bakteriostatiskt formel, utvecklad av Cosentino, och baserad på användningen av den senaste generationens silverjoner för att hämma spridning av bakterier.

Med denna formel erbjuder Silestone ytor för kök och badrum ett mervärdesskydd.

1

Skadar cellmembranet.

2

Ersätter Ca2 + och Zn2 +.

3

Interaktion med cellkomponenterna (S, O, N).

1

Skadar cellmembranet.

2

Ersätter Ca2 + och Zn2 +.

3

Interaktion med cellkomponenterna (S, O, N).

1

De silver-baserade föreningarna integreras i Silestone P+ under tillverkningsprocessen.

2

Bakterierna når ytan Silestone P+ vid någon punkt.

3

Matrisen aktiverar de silver-baserade föreningarna på ett kontrollerat sätt för att interagera med bakterierna.

4

Samspelet med bakterierna hämmar deras reproduktionsmekanism.


Silestone Premium + bakteriehämmande skydd

Egenskapen gör att bakterierna inte förökar sig på din köks- och badrumsyta, och ger ett aktivt skydd för materialet i alla dess användningsområden.

Skyddet är effektivt under hela materialets livslängd och under normal användning, och skyddar hela ytan, inklusive kanter och hörn som är svåra att nå.

Silestones förordning gällande bakteriostatiska egenskaper

  • US Environmental Protection Agengy (EPA).
  • US Food and Drugs Administration (FDA).
  • Europeiska direktivet 98/8/EG och kungligt dekret 1054/2002 om handel av biocidprodukter.
  • EG 1935/2004 Förordning om material och föremål avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Direktiv 2002/72/EG om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Tillsatser i förteckningen över godkända material.
  • Positiv utvärdering av tillsatserna av European Food Safety Autority (EFSA) att fastställa särskild migrationsgräns.
  • Övergripande och specifik migration av biocider i mat under säkerhetsgränsen fastställt av EFSA, enligt test av utfärdat direktiv 2002/72/EG.