Silestone sekretesspolicy

Cosentino Scandinavia har förbundit sig att följa gällande lagstiftning för att bibehålla integriteten kring din personliga information som samlas in på denna webbplats. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom den här sekretesspolicyn noga. När du uppger någon av den information som beskrivs i denna sekretesspolicy (inklusive information som kan genereras automatiskt), samtycker du till användning och utlämnande av dessa uppgifter som beskrivs i denna programförklaring.


Den information vi samlar in

Cosentino Scandinavia kan samla in följande typer av information från dig på denna webbplats:


Automatiskt insamlad information

Vi kan passivt samla in information som automatiskt skickas till oss via din webbläsare eller din Internet-leverantör. Informationen omfattar vanligtvis ditt domännamn, ditt användarnamn och din numeriska IP-adress. Mängden information som skickas av din webbläsare beror på dess inställningar. Kontrollera din webbläsare om du vill veta vilken information den skickar. Vi använder denna typ av information för att se vilka webbsidor du besöker på vår hemsida, vilken webbplats du besökte innan du kom till vår hemsida, och dit du surfar när du lämnar vår hemsida. Med detta kan vi utveckla statistik som hjälper oss att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och hur vi kan förbättra den.


Information som genereras som cookies

Vi kan aktivt inhämta information om dig genom att installera en markör på datorn som brukar kallas en “cookie”. “Cookies” gör det möjligt för oss att lära känna ditt beteende genom en datorgenererad unik identifierare. Genom att ge dig en unik “cookie”, kan vi skapa en databas med dina tidigare val och preferenser, samt i situationer där dessa val eller preferenser behöver inhämtas igen kan de levereras av oss automatiskt, vilket sparar din tid och ansträngning. Din dator kan vara konfigurerad för att avvisa “cookies”, här hänvisar vi dig till din webbläsare för mer information. Tänk på att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt om du väljer att avvisa “cookies”.


Användargenererad information

Vi samlar information på denna webbplats när du kontaktar oss eller svara på undersökningar, enkäter eller ansökningar som vi gör tillgängliga. Om du uppger din e-post till oss, ger du frivilligt innehållet i din e-post till oss (inklusive din e-postadress). Om du svarar på frågor som vi har placerat på hemsidan, ger du också information frivilligt till oss. Du kan besluta att inte svara på några frågor som presenteras för dig på våra webbplatser, om du gör så, kan du ändå fortsätta ditt besök, men vi kan välja att inte förse dig med tjänster eller funktioner relaterade till de frågor du väljer att inte svara på.


Hur information används och delas

Cosentino Scandinavia kan använda all information som samlas in på denna sida (utom kreditinformation) för eventuellt legalt syfte. Vi kan analysera personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, eller vi kan lagra personlig information för din bekvämlighet då du uppsöker denna webbplats framöver. Under någon av dessa aktiviteter, kan vi överföra och/eller dela någon av den information som vi har samlat in med Cosentino AS eller auktoriserade Cosentino Scandinavias partners såsom underleverantörer, återförsäljare, distributörer och återförsäljare av Silestone.


Informationssäkerhet

Cosentino Scandinavia använder kommersiellt rimliga metoder i enlighet med branschpraxis för att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande, för att upprätthålla korrekta data, och för att säkerställa korrekt användning av din personliga information.


Kontakta oss

Du kan kontakta oss via telefon på +46 31 7878980, eller via vårt webbformulär.