Kvalitetscertifikat

Silestone är internationellt certifierad för att garantera maximal säkerhet och maximalt skydd. Certifieringar av detta slag ger konsumenter en försäkran om att Silestone är ett säkert, högkvalitativt material. Våra certifieringar erbjuder 100% garanti.

GreenguardDetta certifikat bevisar att Silestone inte genererar något ämne som är skadligt för miljön. Det garanterar även rekommenderad användning för våra ytor i stängda utrymmen.

Silestone har även tilldelats "GREENGUARD Children & Schools Certificate", vilket bekräftar maximal säkerhet vid användning i skolor och universitet.

ISO 14001Certifiering av Cosentinos miljöledningssystem. Denna standard certifierar utmärkt prestanda och ständig miljöförbättring av Cosentinos produktionsprocesser.

Certifieringen belyser effektivt utnyttjande av råvaror, kontroll av utsläpp i atmosfären, avfallshantering program för hantering, reningssystem och återanvändning av industriellt vatten, avfallshantering av kemiska ämnen, och kontroll av miljörisker.

LGALGA QUALITEST GMBH är en oberoende organisation som certifierar säkerhet, bra skick och kvalitet på vardagsprodukter i enlighet med europeiska och internationella krav. Cosentino har erhållit "Hygiene Tested Certificate" från LGA för sina Silestone-bänkskivor.

Detta certifikat tilldelas endast produkter där särskild hänsyn tas till hygien under utvecklingen av dem, och som uppfyller alla mikrobiologiska föreskrifter.

NSFTack vare NSF-certifikat anses Silestone vara ett säkert material för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.

Ett sådant allmänt aktat certifikat stöds av välrenommerade organ som FDA eller WHO (Världshälsoorganisationen).