Silestone® 25 års garanti

Silestone är det enda varumärket som erbjuder en certifierad garanti, skriftligt. Endast en global ledare, en som är den största producenten av kvartsytor och den enda med bakteriehämmande skydd, kan än en gång vara den som ligger i framkant och erbjuder dig en genuin 25-års garanti för Silestone.Silestone presenterar sin nya 25-års garanti. En garanti som ger konsumenterna större förtroende. Återigen fortsätter Silestone med innovation. En världsledande garanti. Nedan följer de steg du behöver ta och de krav som ställs för att Silestones garanti ska uppfyllas.

Garantivillkor:

  1. För att aktivera er garanti, behöver ni kunna uppvisa ett köpbevis. Garantin gäller enbart om den registrerats online inom 60 dagar efter köpet. Cosentino erbjuder 10 eller 25 års garanti sedan den 1a juli 2009. Vänligen läs garantivillkoren för detaljerad info.
  2. Cosentino producerar inte själva bänkskivan, men levererar råmaterialet för dessa, vilket medföljer att i fall när alla villkor är uppfyllda för att göra den garantiansökan som Cosentino erbjuder, står företaget för det material som behövs för att ersätta bänkskivan. Kostnaden för produktion och installation täcks inte av Cosentino.
  3. Garantin täcker inte brister vad gäller bearbetning och installation av produkten eftersom Cosentino inte utför dessa handlingar.
  4. För att formuläret ska accepteras:
    • Bör alla fält tydligt fyllas i och informationen bör vara korrekt.
    • Formuläret bör fyllas i och skickas inom 60 dagar efter köpet av produkten.
  5. Behåll ert köpbevis och läs garantifoldern noggrant för regler och villkor.

Registreringsformulär: