Silestone kökshygien

Numera är termen “hygien” är nära besläktat med begreppen “hälsa” och “städning”, eftersom det anses vara en viktig faktor för att förebygga sjukdomar och en persons livskvalitet.

Hygienen i köket har traditionellt varit en rad åtgärder med anknytning till mathantering, goda arbetsmetoder samt renligheten hos folk, ytorna och redskapen.

Om köksytor inte sköts ordentligt kan de bli en källa till kontaminering av livsmedel och redskap som kommer i kontakt med dem. Fukt och varma temperaturer är nyckelfaktorer för reproducering av bakterier och kan förvandla vilken yta som helst, såsom bänkskivor, till en ohälsosam yta.

För att undvika kontaminering är det viktigt att ytorna är gjorda av material som är resistenta, släta och ogenomträngliga, samt att de hålls rena och torra.

Tack vare den kompression som används vid tillverkning av Silestone har materialet en extremt låg nivå av vätskeabsorption. Detta gör Silestone extremt hygienisk och perfekt för användning i industriella kök.