Vad är Eco Line Series?

Silestone® Eco Line är en yta av återvunnet material med hög prestanda.

Ytan består av minst 50 % återvunnet material (spegel, glas, porslin, stengods och förglasad aska) både vad gäller färdiga produkter och produktionsprocesser.

Materialen har valts både med tanke på att de finns i överflöd och på sina fysikalisk-kemiska och termomekaniska egenskaper. De återanvänds och får så en ny livscykel, miljöpåverkan minskas och avfall av desamma minskas.

Resterande 50 % är material som, även om det inte är återvunnet material, är ekologiskt i viss mening. Så används kvarts och kisel som blir över vid kapning i andra industrier eller sten från avstjälpningsplatser, vilket integrerar återanvändningen.

Som bindemedel för alla dessa material används en typ av harts, även den ekologisk, som delvis kommer från majsolja. Lika viktig som råvarorna är tillverkningsprocessen. En ren process som knappt släpper ut substanser i miljön, förbrukar lite energi och där 94 % av vattnet som används återanvänds.

Varje del i tillverkningsprocessen har granskats för att se till att den är optimal ur miljösynpunkt.

Vad är Eco Line Series?

Eco Line Färger


F T
Nymbus
Nymbus
Influencer-serien

Certifikat för Miljöengagemang.

Miljöengagemang certifieras internationellt

ECO by Cosentino® har ackrediterats av följande internationella certifikat, som bekrä­ar Cosentinos kompetens när företaget designat en högkvalitativ och helt hållbar återvunnen yta. Ansvariga på Cosentino® är väldigt stolta över att konstatera att dessa certifikat bara utdelas till de produkter som uppfyller väldigt strikta krav. Detta representerar en stor revolution inom stenindustrin. En yta som designats för en framtid med hållbar konstruktion.

ECO by Cosentino® och LEED: Denna akronym står för “Leadership in Energy and Environmental Design” (Ledarskap för energi- och miljödesign). LEED är ett miljövänligt byggnadscertifieringssystem som finns i USA, som utvecklats av organisationen US Green Building Council. LEED främjar design- och byggnadsmetoder som både är hållbara och miljövänliga. Klassificeringssystemet LEED är också erkänt i många länder runt om i världen.

Byggnads- och arkitektoniska projekt som använder detta system ges LEED-poäng, grundat på fem kategorier för “grön design”: hållbara byggplatser, vatteneffektivitet, energi och atmosfär, material och resurser samt kvalitet på inomhusmiljön. ECO by Cosentino® uppfyller alla krav som krävs för denna certifiering inom byggnadsindustrin.

Greenguard
Greenguard

Detta certifikat garanterar det låga utsläppet av kemiska sammansättningar till lu­en.

NSF
NSF

Detta certifikat garanterar säkerheten hos produkten i hygieniskt avseende.

ISO 14001
Bureau Veritas

Denna garanterar effektiviteten kring vattenförbrukande system och kontrollen av miljörisker.

Livscykelanalys

EPD The geen yardstick

Livscykelanalys (LCA) är ett banbrytande verktyg inom området för hållbar styrning och utveckling. Den undersöker och bedömer miljökonsekvenserna av en produkt eller tjänst under alla stadier av dess existens (utvinning, produktion, distribution, användning och avfall).

Förra året analyserades Cosentino Group under dessa strikta utvärderingar, inte bara för miljöpåverkan av Eco-produktionen i fabriker, utan även för alla dess indirekta och tillhörande processer. De omfattar mer än 1500 produktiva processer och 200 råvaror.

Cosentino Group blir det första företaget i världen inom kvartsbänkskive-sektorn som erhåller en miljödeklaration av sina produkter (EPD), som certifierar dennas livscykel-analys.

Den miljövarudeklaration som beviljas av “The International EPD”- konsortium” är den mest erkända internationella certifieringen, med mer än 140 produkteri mer än 100 företag i 9 länder. Denna sammanställning är bekrä­at av en oberoende besiktningsman och är helt transparent och jämförbart, e­ersom dess resultat kan fritt kontrolleras.


Cradle to cradle, en hel filosofi.

Cradle to Cradle

CRADLE TO CRADLE certifierar produkten, inte bara vad gäller produkten i sig, utan även allt som påverkar tillverkningsprocessen.

Författarna till boken Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, kemisten Michael Braungart från Tyskland och arkitekten William McDonough från USA, hävdar i boken att ingen konsumtionsartikel borde produceras om den, vid slutet av sin effektiva livslängd, förvandlas till oanvändbart skräp och samtidigt potentiellt förorenande.

Att tillägna sig filosofin CRADLE TO CRADLE innebär att ta ett steg längre än till det berömda gröna budskapet minska, återanvända, återvinna.

Metabolismo Técnico
Teknisk Metabolism
Metabolismo Biológico
Biologisk Metabolism

Cosentino® fortsätter att satsa på hållbarhet och miljövänliga metoder. Det är en av företagets grundläggande principer. Att ECO by Cosentino® har erhållit Cradle to Cradle-certifieringen garanterar denna policy och är ett bra bevis därpå.

Utmärkelser

Miljöengagemang certifieras internationellt

2009

Premio Construmat a la Innovación Tecnológica, Spain
Building Products Green Product Awards, United States
Multi-Housing News Green Initiative Award, United States
EcoHome Editor’s Choice Awards, United States
Interiors & Services Reader’s Choice Awards, United States
The American Society of Interior Designers (ASID) Bloom Awards

2010

KB Culture Awards, United States
Bloom Awards, United States
KBB Review Industry Awards, Reino Unido
Irish Industry Awards, Irlanda
Focus Open. Baden-Württemberg International Design Award,Alemania
Premio Europeo de Diseño y Medio Ambiente Best_ed, Spain
Premios Innovación Revista “Muy Interesante”, Spain
Premio NAN. Categoría de Pavimentos y Revestimientos

2011

Hot 50 Green Product for 2011, United States
Premio para el Reciclaje de la Generalitat de Cataluña al ”Mejor Material”, Spain

2013

“Greenest Countertop”, Revista “GreenBuilder”, United States.

Imagen Premio a Eco

Eco Tillverknings-processen

Tillverkning som respekterar miljön

ECO by Cosentino® använder nya teknologier som utvecklats av det spanska företaget i alla sina produktionsprocesser i syfte att respektera miljön.
Hela tillverkningsprocessen äger rum i Cosentinos industriområde i Cantora (Almería).
ECO återanvänder material vars livcykel har avslutats, dessa material ger upphov till en nyskapande metod som respekterar miljön och använder naturresurserna på ett rationellt sätt.

De återanvändbara materialen kan delas upp i två kategorier, postkonsument-material, som härrör från föremål som har sin avslutat sin livscykel för konsumenten och postindustriella material, som härrör från fabriker och restprodukter från produktion. Dessa material utgör 75% av ytmaterialet, de resterande 25% består av rester av natursten av ett exklusivt ekologiskt harts.

Tabla Eco
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5

Fördelar

Fördelar

 • ECO-vänlig Produktion för Miljöns skull
 • Minskar mängden avfall som grävs ned
 • Energi sparas e­ersom man inte använder nya råmaterial.
 • Återanvänding av obrukbara och kasserade föremål.
 • Minskning av naturresurser och avskogning.
 • Minskning av vattenmängden som brukas. 94% av vattnet återvinns.
 • Minskade utsläpp i hela tillverkningsprocessen.
 • 99% filtrering av volatila organiska föreningar (VOC).
 • Inga lösningsmedel används vid maskinrengöring och underhåll.
 • Avancerat bruk av filtersystem.