Kräm och beige kvartsfärger

Färg eller kulör är den visuella perceptuella egenskap som hos människan motsvarar de kategorier som kallas rött, blått, gult, grönt med flera. Färg härleder från ett spektrum av ljus (fördelning av ljuseffekt kontra våglängd) som interagerar i ögat med den spektrala känsligheten hos ljusreceptorer. Färgkategorier och fysiska specifikationer för färg förknippas även med föremål, material, ljuskällor osv, baserat på deras fysikaliska egenskaper som ljusabsorption, reflektion eller emissionsspektra. Genom att definiera en färgrymd kan färgerna identifieras med nummer beroende på deras koordinater.

Yukon

Crema Minerva

Blanco Capri

Kona Beige

Tigris Sand

Crema Urban

Haiku

Vortium

Rougui

Coral Clay

Maple Orna

Cream Stone

Mediterranean

Phoenix

Pulsar

Crema Stellar

Luna

Daria

Bamboo