Cosentino, Imagine & Anticipate

Under alla sina 25 år av erfarenhet inom sektorn natursten har COSENTINO, S.A. haft fantastisk ekonomisk tillväxt, både i och utanför Spanien.

COSENTINO-koncerne har spridit sig över världen via sitt distributionsnät, och fungerar för närvarande i USA, Latinamerika, Europa, Australien och Asien. Nationellt har koncernen regionala kontor i Madrid, Barcelona, Bilbao, Tarragona, Levante, Sevilla, Guipúzcoa, Vizcaya, Zaragoza, Almería, La Coruña, Castellón, Badajoz, Gerona, Murcia, Valencia, Valladolid, Pontevedra, Toledo … och distributörer i alla provinser.

Detta stora nätverk garanterar full service uppbackad av förekomsten av permanenta lager. Detta garanterar även smidig service, och att en nära, individuell kontakt upprätthålls av våra professionella samarbetspartners med avseende på deras kunder eller arbete. Innovation, kvalitet, mångfald och service är alla begrepp som har gjort COSENTINO till en världsledande företagskoncern inom naturstenssektorn, en grupp av företag med inriktning på nutida arkitektur, och på den moderna världen.