Företagets sociala ansvar

På Cosentino, ända från början, strävar vi dagligen efter att upprätthålla vårt samhällsengagemang, vilket avspeglas i bl. kontinuerligt stöd  genom utbildning och sponsring av kultur- , utbildnings- och sportaktiviteter.

Hållbart företagande innebär att tillgodose behoven hos företaget utan att offra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den fysiska miljön och dess naturresurser involverar alla levande varelser på vår planet jorden, och är en förutsättning för en balanserad livsstil: oavsett var resurserna tas från måste vi se till att detta inte leder till deras utarmning bortom möjligheten att reparera skadan.

När vi talar om hållbarhet hänvisar vi inte bara till naturresurserna, utan även till ett antal viktiga immateriella egenskaper som ger form åt en hållbar affärskultur.

Företaget är en del av det civila samhället och därmed bör dess intressen sammanfalla med allmänna samhällsintressen. Det är sant att affärsetik innebär överlevnad och skapandet av välstånd för företaget. Men företaget bör även främja välfärden i samhället, och ge tillbaka, så mycket det bara är möjligt, i form av en betydande mängd av vad det i sin tur har fått. 

Under hela sin historia har Cosentino-koncernen varit aktivt involverad i näringslivsorganisationer, handelskamrar och andra offentliga sammanslutningar. 

För oss är det mycket tillfredsställande att bevittna att drömmar om social förbättring faktiskt realiseras. Cosentino har ett fast åtagande om att fortsätta att bidra till utvecklingen av samhället.

Download CSR