Acqua Fraccaroli

av Brunete Fraccaroli

För Brunete är devisen "Färg betyder liv, rörelse och energi". Detta speglas i hennes eget liv, där en touch av färg alltid är närvarande, även i de mest traditionella utrymmena.

För att skapa färgen Acqua, har arkitekten funnit inspiration i sin barndom. Hon har alltid fascinerats av intensiva färger och hon gillade att blanda anilinfärger på sin pappas fabrik, där resultatet alltid gick i grönblått. Alla kallade färgen: "Brunete blå" och det blev därav favoritfärgen för arkitekten.

Brunete Fraccaroli - Intro Acqua Fraccaroli